акад. Ангел Балевски  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

1910

роден на 15 април в град Троян

1929

завършва Трета образцова мъжка гимназия в София

1934

завършва машинно инженерство в Бърно

1945

извънреден професор в Държавната политехника

1945 – 1953

ръководител на катедрата по механична технология при Държавната политехника в София

1947

редовен професор

1947 – 1952

зам. ректор на Държавната политехника

1951

избран за член-кореспондент на БАН

от 1953

ръководител на Катедрата по металознание и технология на металите

1960 – 1961

зам. председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес

1966 – 1968

ректор на ВМЕИ, София

1967

действителен член (академик) на БАН, основател и директор на Института по металознание и технология на металите към БАН

1968 – 1988

председател на БАН

1970

почетен член на Унгарската академия на науките

1971

чуждестранен член на Академията на науките на СССР, на Полската академия на науките

1971 – 1989

член на Държавния съвет на НРБ

1973

чуждестранен член на Чехословашката академия на науките, почетен доктор на политехниката в гр. Илменау – ГДР

1974

чуждестранен член на Академията на науките на ГДР и на Монголската академия на науките

1977

чуждестранен член на Атинската академия на науките

1988

почетен председател на БАН

1997

умира на 15 септември

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"