проф. Найден Чакъров  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

1907

роден на 30 септември в Троян

1924

завършва Реалната гимназия в Троян

1924 – 1926

ученик в Трета мъжка гимназия в София

1926 – 1930

студент в СУ „Св. Климент Охридски”

1930 – 1931

стажант в Трета мъжка гимназия в София за придобиване на учителска правоспособност

1931

1 август - 15 септември – на лятна школа в Женева, организирана от Обществото на народите и летен педагогически курс при института „Жан-Жак Русо”

1931 – 1932

учител в харманлийското Мъжко педагогическо училище. Изнася пред учителите докладите: „Образование и труд”, „Наследственост и възпитание”, „Обществената роля на образованието”

1932

м. януари взема държавния си изпит в Софийския университет

1932 – 1935

учител-наставник в Опитното мъжко педагогическо училище с пансион и стопанство в Шумен

1933

първа публикация – „Един незавършен опит у нас. Опитното педагогическо училище край град Шумен”

1934 – 1935

отпечатани първите му четири статии в списанията „Образование” и „Философски преглед”

1934

м. август прави изследването „Толстой и Дюркхейм (паралел)”, останало неотпечатано

1935 – 1940

учител-патрон в Стажантския институт в София

1936

отпечатани преведените от него съчинения на Емил Дюркхейм „Възпитание и социология” и „Педагогика и социология”, м. март сключва брак с Ганка Н. Гроздева, която умира на 25 септември

1939

отпечатана книгата му „Светоглед и поведение”

1940

отпечатана книгата му „Възпитание и общество”

1940 – 1942

специализация в Германия – Йена, Мюнхен, Лайпциг

1941

отпечатана книгата му „Учебният процес”, 6 ноември полага докторски изпит в Йена, м. декември защитава докторска дисертация „Сетивното възприятие в учебния процес. От принципа за нагледност към принципа за опитност”, Йена

1943 – 1972

преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски”: от 1 октомври 1943 г. асистент по педагогика и история на педагогиката; 1946 г. доцент по история на педагогиката;  1953 г. професор по история на педагогиката и история на българското образование

1947

сключва брак с Йотка Г. Беслимова

1947 – 1972

ръководител на катедра „История на педагогиката и история на българското образование”

1954 – 1956

декан на Философско-историческия факултет

1956 – 1958

началник отдел „Университетско и икономическо образование” в МНП

1958

участва в международна научна конференция за Я. А. Коменски в Прага с доклад „Коменски в България”

1966

участва в колоквиум по дидактика в Берлин; в световен конгрес по социология във Варна

1969

участва в световен конгрес на педагозите във Варшава

1970

участва в международен симпозиум за А. С. Макаренко във Франкфурт на Майн

1972 – 1982

работи в Института за съвременни социални теории към Президиума на БАН, ръководител на секция „Съвременни педагогически теории”

1985

получава званието „Заслужил деятел на науката”

1990

умира на 30 октомври в София

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"