проф. Найден Чакъров  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

Найден Чакъров като млад учител в елитно софийско училище

Проф. Найден Чакъров пред студенти от кръжока по сравнителна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски”

Проф. Найден Чакъров със съпругата си на симпозиум в Будапеща, май 1968 г.

Изказване на проф. Найден Чакъров по време на сесия за напредъка на науката

Ротердам, 1977 г.

Сочи, 1969 г. – Конгрес на педагозите

Проф. Найден Чакъров на честване на 150-годишния юбилей на първото класно училище в Свищов, май 1981 г.

 

 


ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ ТРУДОВЕ

 

 

 

 

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"