проф. Найден Чакъров  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

САМОСТОЯТЕЛНО ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ ТРУДОВЕ

• Развой на учебното дело в Троян до края на XIX век, 1940.
• Възпитание и общество, 1940.
• Учебният процес, 1941.
• Социалното възпитание, 1945.
• Хуманизъм и възпитание, 1963.
• Педагогика и диалектика, 1966.
• Съвременната буржоазна идеология и възпитанието, 1968.
• Въпроси на сравнителната педагогика, 1969.
• Педагогиката като наука, 1971.
• А. С. Макаренко и основните възпитателни проблеми на нашето време, 1973.
• Типични илюзии в съвременната буржоазна педагогика, 1977.
• Педагогическото взаимодействие, 1980.
• История на педагогиката. Ч. 1., 1981.

Съавтор на:

• История на предучилищното възпитание в България, 1961.
• История на образованието и педагогическата мисъл в България, 1962.
• Отг. редактор на История на образованието и педагогическата мисъл в • България, (в 2 тома, 1975-1982).

 

 

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"