Димитър Икономов  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

1839

Роден в Троян в семейството на свещенник Христо Икономов

1853 – 1856

Учи в Ловеч при даскал Емануил Лазаров.

1860 – 1861

Заминава в Цариград, където баща му е свещеник в българската църква. Запознава се с борбата на българския народ за църковна независимост.

1863

Учител в Оряхово. Активно участва в обществения живот.

1867

Заедно с Ц. Вълчев, А. Лулчев и Георги Катранов в дюкяна на братя Цако и Димитър Милчеви в Оряхово основават таен революционен комитет. След неуспешен заговор за пренасяне на оръжие в България е заловен, но успява да се спаси отново в Румъния. Заминава за Белград и се включва във Втората българска легия.

1868

След разформироването на Легията се завръща в Румъния. Установява връзка с българските емигранти в Букурещ. Живее първо в Зимнич, а после – в Турну Мъгуреле.

1874

Заселва се в Александрия и отваря хлебарница, която става средище на българските емигранти. Включва се в БРЦК и е негов деен член

1875

Като делегат на Александрийския комитет участва в свиканото от Хр. Ботев събрание на БРЦК на 10 август. На историческото събрание през м. септември, на което се взема решение за сформиране на чета, която под предводителството на Панайот Хитов да окаже помощ на участниците в Априлското въстание, Д. Икономов дава идеята за превземането на парахода „Радецки”.

16 май 1876

Отплава от румънския бряг при Гюргево заедно с Ботевата чета, на чийто щаб е член.

17 май 1876

Стъпва на Козлодуйския бряг, целува родната земя и поема по пътя на смъртта, безсмъртието и славата…

27 май 1876

Начело на група от 20 четника е обграден от черкези и башибозуци в една воденица при с. Литаково, пленени и откарани в Орхание (Ботевград), а оттам – в Софийския затвор. Осъдени на смърт чрез обесване. По-късно присъдата е заменена с доживотен затвор в окови. Отведени са в Цариград, а оттам – на о. Родос.

20 март 1878

Освободен е по силата на Санстефанския мирен договор и се завръща в Троян.

1879

Народен представител в Първото велико народно събрание. Член на административното управление в Троян.

1880

Околийски началник в Дряново

1881 – 1883

Околийски началник в Курт бунар (Тервел)

1884

Народен представител в ІV обикновено народно събрание

1889

Член на Окръжния съвет във Варна

29 март 1896

Умира във Варна, където е и погребан.

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"