Димитър Икономов  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

„Той беше цял философ. Дрехи, ядене, разходки – нищо не го интересуваше. Единственият негов идеал беше освобождението на България. Гдето идеше, с който се събереше, това говореше. С една реч, той беше примерен патриот.”

Георги Стойчев от Трявна,
близък другар на Икономов делил с него неволите на хъшовския живот

• • • 

„Едно име, към което се връщаме като към първоизвор на великия идеал за всеотдайна служба на род и родина. Едно име, което напомня за високата цена на свободата  и за щастието да бъдем негови потомци.”

Пенка Петрова-Голийска
из Слово за Димитър Икономов-Димитриката

• • • 

„Главната заслуга на Димитър Икономов се състои в активното му участие в подготовката и бойния път на четата. Сам той е бил образец на истински патриот, честен и скромен, прегърнал и усърдно се борил за една идея, която увенча легендарните герои с ореола на безсмъртието.”

Ст. Ковачев
из Пояснителни бележки към
Икономов, Пенчо.
Материали за Ботевата чета.
Троян, 1966, 35 с.

 

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"