Иван Генков  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

1928

Роден на 19 март в с. Врабево, общ. Троян

1948

Завършва Учителски институт в Шумен. Завръща се в родното си село. Създава ученически хор.

1952

Отбива военната си служба в трудовото поделение в Габровница, където сформира хор.

През м. септември се включва в Представителния ансамбъл на Главно управление на трудовата повинност с дир. Киркор Киркоров.

Завършва диригентски курс при проф. Васил Арнаудов.

3-месечен стаж в хор „Бодра смяна” при Бончо Бочев.

1955

Започва работа като учител по музика в с. Врабево.

1959

Премества се в ОУ „Иван Хаджийски” – Троян като учител по музика. Създава училищен хор.

1960

Поема ръководството на Градския смесен хор при читалище „Наука” – Троян.

1968

Създава Хор на запасните офицери.

1970

Основава хор „Балканско ехо” – с. Черни Осъм, общ. Троян

1979

Награден с орден „Кирил и Методий”.

1984

„Заслужил деятел” на Български туристически съюз.

1986

Създава смесен хор за обработен фолклор в с. Врабево. Комисията по категоризирането към Комитета по култура определя на Иван Генков І категория „Диригент на хоров самодеен колектив”.

1987

Започва работа с Женски хор – с. Орешак.

1990

Създава камерен женски хор в Троян, преобразуван в 2002 г. в Женски битов хор.

2000

Създава хор „Старопланински звуци”, включен в Сдружението на туристическите хорове към Централния съвет на Българския туристически съюз.

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"