Иван Шошков  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

КАРТИНИ ОТ ИВАН ШОШКОВ

„Майката на Иван Шошков”

„Иван Шошков”

„Иван Шошков”

„Майки”

„Почивка”

 

„Селска мадона”

„Каменар”

„Празник”

„Сватба”

„Из Троян”

„Лодкар”

„Почивка”

„Пейзаж от Троян”

„Пейзаж”

„Селски пейзаж”

 

ПУБЛИКАЦИИ ОТ ИВАН ШОШКОВ

ХУДОЖНИКЪТ МЕЖДУ НАРОДА

Стара истина е, че писатели, поети и философи подкърмят своите мисли с народни изкази и мъдрости. Често пъти от устата на простите хорица се чуват изрази като от големи мъдреци.

В махала Белиш, Троянско, рисувах пейзаж с жена, която цепи дърва. Разговарях отвреме-навреме със селянката. Тя ми казваше: „Майка, аз не разбирам от картини… Само иконите на манастира съм гледала…” Вдигна брадвата и с всичките си сили удари в цепеното дърво. После добави: „Картината трябва да грее като жълтица…” Трепнах. Думите на селянката като острие на брадва се врязаха в паметта ми. От живота е извлякла тя чувството за това „греене като жълтица”! Тя ми каза още, че за нея „добър е само човек, който се труди”.

Картините на Майстора не греят ли като жълтица? Майсторът е разбрал най-добре дейното състояние на „греенето”. Той го е разбрал от яркото слънце, под което е наблюдавал първобагрените, греещи селянка от Кюстендилско. Под лъчепада на слънцето плодната земя, житата, овощията, копачките, орачите, жътварките и косачите, вършитбата и беритбата на царевица – и всички хора, свързани с тоя труд, и всичко, свързано с живота, обгърнато от любящия поглед на художника, ще добие дейност в неговата творба и ще изрази стремежите и радостите на народа. Младежките кооперативни групи, селските вечеринки и забави, читалищното дело и всички нови културни прояви са благодатен материал.

ИВАН ШОШКОВ
в. „Заря”

• • • 

ЗА ЖИВОПИСТА – И ЗА ИЗЛОЖБАТА НА БОЧО ДОНЕВ

…Съществуват главно три типа художници – първи тип, които стоят пред сюжета и робски се мъчат (друго не могат – освен да се мъчат) да го изпишат. Техните „постижения” може да ги постигне всеки гражданин, без да има дарба, при едно систематично усърдие и желание за това. Това са маниаци, които не си дават сметка, че фотографическият апарат отдавна ги е конкурирал.

…Към втория тип спадат тези, които свободно, творчески възприемат природата. Тук историята познава гениални творци и значителни школи, като класицизъм, романтизъм, импресионизъм, новореализъм и пр. Те използват най-здравите елементи от сюжета.

Третият тип са тези, които независимо от природата, създават отличително личен свят – крайно синтетичен. Към тях спадат художници като Ботичели, Тинторето, Микеланджело, цялата живопис и скулптура на източните народи, а отчасти – Рубенс, Рембранд, Дюрер, Гоя, Домие и др.

Нашият съгражданин Бочо Донев, в тази си изложба изявява отношение на далеч надскочил първия тип майстори. Той не се мъчи робски над сюжета, защото го владее и свободно го използва, композирайки най-важните и характерни елементи, в тяхната обща, реална цялост. За сюжети са му послужвали отличителни за стопанството в троянско кътчета.

… Техническата работа на Донев е на съвременно култивиращ се живописец. Той поставя боята пластично, като формите на предметите са подчертавани с опростена графична линия. Багрите отмерени в хармонична звучност, не крещят и не са сурови. Линиите, точките и чертиците в хармония с багрената и тонова звучност определят съвременната пластичност и стилност – а от пластичността, съчетана с търсената идея се съди за художественото качество на картината.

... Живописецът с тази си изложба бележи значителен напредък в собственото си развитие. Показана в София, изложбата ще мине между хубавите. За Троян тя е рядко културно тържество.

Ванко Удренски (Иван ШОШКОВ)
в. „Подем” (Троян),
№ 37, 20 окт. 1941.

 

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"