Иван Шошков  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

„Иван Шошков беше надпреварил себе си и времето си. Той носеше дълбоко в себе си нещо силно индивидуално, един странен начин на виждане, един особено силен усет за колорит, композиция и сюжетност. В неговия колорит и в сюжетите му лежи неговата най-голяма сила. Той избираше близки нему битови сюжети, които описваше с непосредствена простота и дори първичност, на която може да му се завиди. Въпреки силния декоративен елемент в тях, те бяха разбираеми и за селските хора и се налагаха със своята искреност.”

Никола Танев, София, февруари, 1958 г.
в. „Троянски глас”, № 47, 02. 12. 1970.

• • •

„Иван Шошков остави очарователно наследство от български по дух картини, които му отреждат лично място между национално значимите ни художници.”

Кирил Кръстев,
в. „Троянски глас”, № 22, 02.06. 1971.

• • •

„Голям, от първа величина художник...
Не случайно избрах Анри Русо, французина, като тема на моята сказка в Троян. Говорейки ви за него и за неговият живот, аз имам пред вид един наш, един голям, от първа величина художник, отскоро покойник – ваш съгражданин и гордост ваша. И в скоро време, когато се види събрано цялото му творчество и бъде показано, той ще бъде и гордост за нашата страна и пред чуждия свят… Иван Шошков е художник от същата величина, живял при почти същите трагични условия, ако не и по-лоши, непризнат не, но неразбран в родния си град и не с по-големи успехи до първата му изложба в София преди три години, когато обърна внимание на известни художествени среди.
Иван Шошков умира млад, сам в една софийска болница, в мизерия, но неговото изкуство само няколко години след смъртта му ще заеме едно от най-първите места в българската живопис.”

Никола Танев,
в. „Троянски глас”, №  52, 24. 12. 1969.

• • •

„Неговата творческа работа е иманярство. Цял живот той търси омайното биле, ключа на деветте врати, за да се опие от съкровището, от рудника за жизнената изява. Той е един художник на народния бит… Той обича простите, груби, но честни жители на низините и полето, той люби балканците и каменарите, успял е да изхвърли от душата си салонната гордост на „призвания от Бога”, да остави в градската квартира дипломата си и, навлякъл груба синя дреха, той е с тях – на нивата, в гората, по пазари, на тлъки, на раздумка край селския кладенец, по сватби и погребения – навсякъде и в делник, и в празник, в радост и в скръб, въплътен в тях, техен равен. Така художникът Иван Шошков намерил ключа на деветте врати – народния бит и ни го пресъздава в поетични образи правдиво, дълбоко реално. Един художник със самокритичност и чувство за мярка.”

Сашо Настев
в. „Заря”, 21.ІV.1943.

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"