Минко Николов  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

1929

Роден на 2 април в Троян.

1948

Завършва гимназия в родния си град.
Отпечатва първите си рецензии и статии във в. „Студентска трибуна”, „Народна младеж”, „Литературен фронт”.

1951

Завършва висше образование – българска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

1954

Защитава дисертация върху творчеството на Христо Смирненски.

1955

Започва работа в редакцията на в. „Литературен фронт”.

1956-1957

Изнася лекции по българска литература в Хумболтовия университет в Берлин. Обогатява познанията си по чуждите литератури. Особено се впечатлява от творчеството на Бертолд Брехт.

1958

Завръща се в България и започва работа в издателство „Български писател”.
Издава книгата си „Христо Смирненски. Литературно-критичен очерк”.

1959

Научен сътрудник в Института за литература на БАН.
Издава книгата си „Павел Вежинов. Литературно-критичен очерк”.

1961

Издава „Кризата в модерния западен роман”.

1962

Старши научен сътрудник в Института за литература на БАН.

1963

Издава „Брехт. Литературен портрет”.

1965

Издава книгата „Антон Страшимиров. Монографичен портрет”.

1966

Самоубива се на 31 декември.

 

 

1939

Член е на Съюза на българските писатели. Създаденият през 1959 г. литературен кръжок към читалище „Наука” – Троян го избира за свой патрон и в годините след смъртта му носи неговото име – литературен кръжок „Минко Николов”.

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"