Найден Шейтанов  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

САМОСТОЯТЕЛНО ИЗДАДЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

• Цървулиада. Драма в 3 действия, 1923.
• Култ на тялото. Борба за нова култура и нов мироглед, 1928.
• Любов. Вселеноглед. Начало (съавт. Мария Шейтанова), 1931, 1933.
• Принос към говора на софийските цигани, 1933.
• Велико-български светоглед, 1941.
• Популярни исторични бележки за Троян и околността, 2000.
• Балкано-българският титанизъм, 2006.

ИЗБРАНО

„Словесното богатство на нашия народ не се изчерпва с известните вече умотворения, събирани отоколо половин век насам и издавани от частни лица и държавни учреждения. Освен тоя, така да се каже, официален фолклор има обаче и друг, неофициален, който „не е за пред| хора", ала е също тъй изобилен и дори много по-любим на млади и стари, на мъже и жени. Той обема, както и официалният, песни с буен ритъм, приказки, наричали „масали", пословици, изрази, отделни думи, вид тайни езици, сетне географски названия и пр. Всички тия творения се въртят в магичния кръг на пол и на любов, искрят от духовитости и откриват или само загатват за практиката и мъдростта на живота."

„Сексуалната философия на бьлгарина"
(увод в нашия неофициален фолклор)
Найден Шейтанов

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"