проф. Никола Шипковенски  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ


Бон – Германия, лекционно пътуване, 1973 г.

 

Лекция пред студенти

Мадрид – Испания, конгрес по психиатрия с принц Морел

Майнц – Германия, конгрес по психиатрия, 1970 г.

Общество на приятелите на Народна библиотека

Париж – Франция, международен конгрес по психиатрия, 1967 г.

Със студенти от тогавашния пети курс, 1957 г.

Виена – Австрия, Дунавски симпозиум, 1969 г., с проф. Франкл   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"