проф. Никола Шипковенски  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

САМОСТОЯТЕЛНО ИЗДАДЕНИ ТРУДОВЕ

• Проблемът за съня, 1934.
• Психология на сънуването, 1936.
• Schizophrenie und Movd. – Berlin, Spruger, 1938.
• Увод в биопсихологията на убийството, 1940.
• Plextis brachielis Briownsecard`ob синдром и quadrip legia    като етапи на • еволюцията на lymphosorcoma colli penettuns, 1940.
• Хистерията у децата, 1940.
• Основи на психопатологията, 1954.
• Клинична психиатрия. Ч. І., 1956.; Ч. ІІ., 1962.
• Pathologische Reaktionen der Persoenlichkeit. T.1-2, Wien-Bonn-Bern, 1960.
• Основни проблеми на съдебната психиатрия, 1973.
• Алкохол, свобода, отговорност, 1974.
• Алкохолна престъпност и наказателна отговорност, 1975.
• Детска психиатрия, 1975.
• Болести без болест, 1976.
• Title Psychotherapy versus iatrogeny – a confrontation for physicians, (на  англ., нем. и японски), 1977.

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"