проф. Никола Шипковенски  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

 

1906

роден на 19 декември в Троян

1925 – 1933

следва медицина в Софийския университет

1934

работи като участъков лекар в с. Орешак

1934 – 1937

общински градски лекар в Троян

1936 – 1939

с прекъсвания специализира в Мюнхен нервни и душевни болести

1938

издава в Берлин на немски език „Шизофрения и убийство”

1938 – 1939

доброволен лекар

1939 – 1942

доброволен, а след това и редовен  асистент в Университетската невро-психиатрична клиника в София

1943 – 1945

доброволен, а после и редовен асистент в Института по съдебна медицина при СМА

1945 – 1947

редовен, а после главен асистент в Университетската невро-психиатрична клиника

1947 – 1954

редовен доцент в Университетската невро-психиатрична клиника

1954

професор

1955

издава „Умствена недоразвитост и невменяемост” и „Съдебнопсихиатрични проблеми на травмената болест на мозъка”

1957

издава „Циклофрения и убийство”

1960 – 1961

член на Международния съвет по групова психотерапия, излиза във Виена „Болестни реакции на личността – невроза и психогенни психози”

1962

в Йена излиза от печат „Слабоумие и престъпление”

1963

член на Френското дружество за психосоматична медицина и на Световната федерация по неврология, издава на немски език „Ятрогения или освобождаваща психотерапия – кръстопът на всеки лекар”

1968

защитава дисертация за получаване на научна степен „Доктор на медицинските науки” на тема „Проблеми на шизофренните и циклофренните умъртвявания”

1971

консултант към Психиатричната клиника на Медицинска академия

1974

издава на японски език „Ятрогения или освобождаваща психотерапия – кръстопът на всеки лекар”

1976

умира на 8 април в София

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"